a

Слабе институције са јаким појединцима, премоћ политичке воље и резултата испитивања јавног мњења над владавином права, медијски ратови и популизам те бирократија и формализам највеће су препреке потпунијем остваривању људских права и владавине права у Србији и вери у њих, оцењује Заштитник грађана Саша Јанковић за овогодишњи Дан људских права.

Крах кредибилитета Хашког трибунала, као међународне институције основане да би прогоном злочинаца осигурала правду за жртве последњих ратова без обзира на њихову националну припадност, додатно је ослабило међународне темеље гаранција људских права.

У тешким условима, ипак се могу забележити и позитивни помаци које постижу поједине институције и органи власти, у сарадњи са упорним и одлучним грађанима и организацијама цивилног друштва: дизање значаја поштовања права пацијената у здравству; достижност одговорности за прекорачење овлашћења и, посебно, тортуру, у полицији и заводским установама, смањивање толеранције на дискриминацију и кршење права детета, јачање значаја права на приватност комуникације грађана, стварање нормативних услова за хуманији живот, посебно образовање и лечење грађана са физичким или менталним сметњама, учвршћивање права јавности да зна информације о раду органа власти, буђење свести о значају заштите личних података, јачање независне контроле трошења јавних средстава, осавремењивање и рационализација администрације у појединим областима, срединама и услугама, стварање нормативних услова за регистрацију правно невидљивих... Иако ти помаци у односу на свеукупне изазове и тешкоће са којима се сусрећу грађани јесу мали, пропуштање да их приметимо и охрабримо не доприноси њиховој масовности и јачању.

Поводом Дана људских права, Заштитник грађана саопштава да је и ове године, са истим бројем запослених у стручној служби, забележио ново повећање броја притужби (4.153) и, укупно, обраћања грађана (18.533) за око 30 процената. О поверењу грађана говори и повећање броја поднесака који немају карактер притужбе за преко 50 одсто. Окончан је рад на 3.548 притужби, што је преко 38% више него прошле године. За преко 140% повећан је број издатих препорука за отклањање утврђених недостатака у раду органа власти на штету права грађана (дато их је 516), а за скоро 50% повећан је број случајева (324) у којима су органи сами признали пропуст и отклонили га чим их је Заштитник грађана обавестио да покреће поступак контроле по притужби грађана. За преко 50% повећан је и број спроведених препорука(235), али за преко 70% број неспроведених (104). У року за спровођење је још 177 препорука.

Сарадници Заштитника грађана ће поводом Међународног дана људских права посетити Прихватилиште за одрасле и стара лица у Београду, са циљем да скрену пажњу јавности на проблеме са којима с есуочава тај део популације.

У оквиру сајта Заштитника грађана 10. децембра биће постављен посебан подсајт о  проблематици родне равноправности И ЛГБТ популације. Представници Одељења за родну равноправност и чланови Савета Заштитника грађана за родну равноправност посетиће на Дан људских права Крагујевац где ће са представницима локалне смаоуправе разговарати о примени Закона о равноправности полова на локалном нивоу.

Сарадници Заштитника грађана ће посетом Специјалној затворској болници у Београду и Окружном затвору у Боеграду на Дан људских права указати на значај поштовања права лица лишених слободе. Посебна пажња током те посете биће посвећена третману особа са менталним сметњама, особа са инвалидитетом и третману малолетника.

Састанак Панела младих саветника Заштитника грађана, групе од 30 девојчица и дечака од 13  до 18 година из целе Србије, биће одложен због опасности коју представља путовање по снегом засутим саобраћајницама. Овог 10. децембра заокружује се успешни двогодишњи рад првог сазива Панела у којем су спроведена два велика вршњачка истраживања: о заштити деце од насиља у школама и „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: позитивно родитељство и забрана физичког кажњавања“.

Поред других активности, заштитник грађана Саша Јанковић присуствоваће промоцији књиге о недавно преминулом проф. др Војину Димитријевићу, најистакнутијем заговорнику и познаваоцу људских права у савременој Србији.