a

На згради и у просторијама Заштитника грађана у Делиградској улици број 16 у Београду постављени су тактилна табла на улазу са називом институције, тактилне вођице – газишта  за обележавање улаза и тактилна стаза од улаза до писарнице и просторије за пријем, што олакшава особама са оштећеним видом приступ и боравак у просторијама Заштитника грађана.

Такође, у салама за састанке постављена је опрема за појачавање и пренос звука која олакшава комуникацију особама са оштећеним слухом. Особе са отежаним кретањем у зграду могу ући преко најсавременијих приступних рампи.

Заштитник грађана Саша Јанковић апелује на представнике државних органе, односно, органе јавне власти, да конкретним поступцима допринесу равноправности особа са инвалидитетом и позива их да, као минимум напора, своје зграде и свој рад учине доступним свим грађанима. Доступност је и и законска обавеза која се, на жалост, веома ретко поштује, што говори како о мањкавостима у односу према особама са инвалидитетом, тако и проблемима у поштовању принципа владавине права у Републици Србији.