a

Представници Националног превентивног механизма (НПМ) и експерти са Криминалистичко полицијске академије продвођени деканом, професором доктором Гораном Милошевићем одржали су 29.  новембра у Београду саветовање о правима лица којима је одређено полицијско задржавање.

Саветовање је део континуираног дијалога између НПМ и Министарства унутрашњих послова, односно Дирекције полиције, и организовано је након 40 контролних посета представника НПМ полицијским станицама у Србији од фебруара до новембра ове године. Те посете су показале да велики бој полицијских станица нема адекватне услове за полицијско задржавање, што може довести до нечовечног и понижавајућег поступања према задржаним лицима.

Током саветовања размотрене су могућности поступања по препорукама које су упућене полицијским станицама, а на основу утврђених недостатака Учесници саветовања су се сагласили да је нужно формирање и опремање просторија за полицијско задржавање у складу са важећим стандардима који се тичу њихове површине, осветљености, проветрености и других услова.

Разматрана су и питања која се тичу законитог поступања и доношења аката у складу са прописима који се односе на лишавање слободе. Посебно је наглашено да је неопходно уредно водити записнике о току полицијског задржавања, као и документовање примене средстава принуде.

Договорено је да се на друге теме важне за законито и правилно поступање полиције, а у оквиру  поступања по препорукама НПМ, семинар организује почетком идуће године.