a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/ljubicasta-traka.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/ljubicasta-traka.bmp image/bmp

ljubicasta-traka.bmpСигурна кућа за сваку жену мора да буде било која кућа, а посебно њена, истичe Заштитник грађана Саша Јанковић  пред овогодишњу светску кампању „16 дана активизма против насиља над женама“.

Државни органи морају да буду одлучнији, организованији и одговорнији у сузбијању насиља над женама. У Србији је и даље изражен мањак  сарадње међу различитим државним органима и службама у фазама у којима је насиље нас женом могло да буде предупређено. Да се борба против насиља над женама не би водила кампањски и трајала 16 дана годишње, у свим државним ресорима треба да се донесу и примењују посебни протоколи о поступању и сарадњи са другим установама, органима и организацијама у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, сматра Заштитник грађана.

Незаменљиву улогу у подршци женама жртвама насиља имају организације цивилног друштва, чији пионирски рад на постављању и одржавању ове теме на јавној агенди и даље има огроман значај. Смештај жене, најчешће заједно са децом, у „сигурну кућу“ је привремено решење, али држава, својом превентивном породичноправном и казненом политиком мора да обезбеди да сопствени дом буде та сигурна кућа.

Образовни систем и медији такође имају незаменљив значај у подизању свести о неприхватљивости насиља као модела понашања у породици и било којој другој средини.

Заштитник грађана посебно апелује на Владу и Народну скупштину да Србија ратификује Конвенцију Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици и тиме започне процес хармонизовања кривичног законодавства са стандардима постављеним у овој Конвенцији, што је и предмет Иницијативе коју је Заштитник грађана недавно обновио према Министарству правде.