a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/dan tolerancije.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/dan tolerancije.bmp image/bmp
dan tolerancije.bmp„Дан толеранције“ је био повод за разговор у Скупштини АП Војводина о правима националних мањина у перспективи европских интеграција Србије. О успостављању стабилног нормативног и друштвеног положаја мањина говорили су председник Народне скупштине Небојша Стефановић и председник Скупштине АП Војводина Иштван Пастор (István Pásztor), посланици Европског парламента Чаба Табајди (Csaba Tabajdi) и Кинга Гал (Kinga Gál), Душан Игњатовић, директор Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Андор Дели (Аndor Deli) и Омбудсманка АП Војводина Анико Мушкиња Хајнрих (Anikó Muškinja Heinrich).

Поред њих, учесницима скупа, представницима мањинских самоуправа, невладиних организација, обратио се и заменик заштитника грађана др Горан Башић који је на основу притужби грађана и поступака које је водио омбудсман, али и други независни органи, указао на одређене недоречености постојећег правног система заштите права националних мањина. Основни проблеми о којима треба водити рачуна како би се омогућило пуно остваривање права  грађана припадника националних мањина на заштиту и очување њиховог етно-културног идентитета су то да се у осталим деловима Србије ова права не остварују на начин као у АП Војводина и да припадници националних мањина, осим приликом избора мањинских самоуправа, немају институционалне и правне начине да утичу на њихов рад, а и на питања која се односе на заштиту њиховог идентитета.

У Закључцима конференције, поред осталог, поменуто је да се препоруке Заштитника грађана и независних тела морају спроводити.