a

Одбор за права детета Народне скупштине одржао је 17. новембра 2012. године јавно слушање на тему заштите од злоупотребе деце на интернету, којем је председавао председник Народне скупштине, мр Небојша Стефановић. Једна од панелиста била је Тамара Лукшић Орландић, заменица заштитника грађана за права детета, која је истакла да се први пут у историји људског друштва десио обрт, да су деца већи зналци од родитеља и одраслих, јер се боље сналазе  са информационо-комуникационим технологијама.

То не значи да им заштита од злоупотребе није потребна, посебно због велике изложености деце насиљу на интернету, али и другим угрожавајућим садржајима који могу да се одразе лоше на развој детета, пре свега, екстремизам разне врсте, говор мржње, насилни садржаји, насилне игрице. У томе је кључна улога родитеља, али и наставника и васпитача, јер ове потоње на то обавезује и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као кључни документ у овој области за установе образовања, почев од вртића.

Неопходно је и подизање нивоа самозаштите код деце које се постиже сталном едукацијом, подршком, укључујући и примену техничких мера заштите, коју нуде произвођачи рачунара и софтвера, мобилних телефона и др.

Она је истакла да је иницијативу за усклађивање законодавног оквира са стандардима садржаним у међународним документима, понајпре са Конвенцијом СЕ о заштити деце од сексуалног злоупотребљавања и експлоатације, покренуо пре више од годину дана Заштитник грађана, те да је ових дана обновио свој предлог новом министру правде. Нагласила је да је веома добра вест што је слични предлог дало и Тужилаштво за високотехнолошки криминал, а посебно што је председник Народне скупштине исказао спремност законодавног тела да се ови процеси убрзају.