a

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић апеловали су данас да се што брже примене мере које су предложили пре четири месеца, а којима се смањује могућност злоупотреба при надзору електронских – телефонских и интернет комуникација.

Циљ мора да буде да се ни једном грађанину Србије незаконито не задире у комуникације, што је Уставни и законски минимум, а да највиши државни функционери буду још више заштићени од злоупотреба, али не и аболирани од истраге у случају да за њу постоји документован разлог и судска одлука, сматрају Јанковић и Шабић.

Повереник и Заштитник истичу да је потребно хитно изменити Закон о електронским комуникацијама, Закон о Војним службама безбедности, Закон о Безбедносно информативној агенцији и Законик о кривичном поступку, уместо чекати да Уставни суд одлучи о њиховој евидентној неусклађености са Уставом.

Да би се обезбедило и ефикасно функционисање надлежних служби, нова законска решења морају бити пропраћена одговарајућим организационим мерама као што су 24-часовно дежурство судија и информатичким решењима која убрзавају претходну судску контролу и одлучивање о захтевима за приступ комуникацијама и подацима о комуникацијама.

У циљу ефикаснијег спровођења и боље контроле законитости мера надзора потребно је и на нормативном и на фактичком плану створити услове за уједињење постојећих паралелних и мултипликованих техничких могућности различитих агенција и полиције у једну, националну агенцију која, као провајдер, пружа техничке услуге неопходне за пресретање комуникација и других сигнала свим ауторизованим корисницима. Тиме би се уједначиле процедуре према пружаоцима електронских комуникација и њихове обавезе и обезбедило неизбрисиво бележење приступа телекомуникацијама, уз све податке који су потребни да би се озбиљно могла вршити накнадна контрола законитости и правилности приступа.

Потребно је јачати унутрашње надзорне механизме али и обавезати их да о својим налазима од значаја за поштовање људских права обавештавају надлежне скупштинске одборе и Заштитника грађана поготово у случајевима када се о те налазе оглушило руководство органа у којима су образовани и у случајевима који говоре посебно тешким кршењима људских права.

Потребно је јачати и капацитете независних надзорних државних органа, а криминализовати (предвидети као кривично дело) свако ометање истраге односно поступка који они воде.

Повереник и Заштитник су још летос упозорили одговорне и јавност на забрињавајућу ситуацију у вези са применом мера надзора електронске комуникације. Упозорили су да је ситуација таква да подразумева ризике могуће повреде права великог броја грађана и истом приликом сугерисали примену „пакета“ од 14 мера, да би се та ситуација поправила. Неколико месеци касније констатују да је индикативно да релативно снажна, вербална подршка који је тај предлог мера добио није пропраћена и на реалном нивоу. Због тога поновно апелују на надлежне да отклањање великог раскорака између реалне ситуације и уставних гаранција права грађана, у својим активностима, третирају као прворазредни приоритет.