a

На основу информација које је примио од грађана да Пореска управа пореским обвезницима и другим пореским дужницима још увек обрачунава камату на пореска дуговања применом конформне методе (камата на камату), која је оглашена неуставном одлуком Уставног суда I-Уз. бр. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Пореске управе, и затражио изјашњење пореског органа у року од 15 дана.

panel flajer