a

Капацитети Заштитника грађана у квалитативном и квантитативном смислу могу се сагледати кроз призму досадашњих активности и сарадње ове институције са грађанима, државним институцијама и невладиним сектором у заштити и унапређењу људских права, изјавио је Саша Јанковић у свом излагању на округлом столу за подршку националним институцијама за људска права у региону ОЕБС-а, који је од 16. до 18. октобра реализован у Варшави, Пољска. 

Он је навео да је Заштитник грађана, од оснивања 2007. године до данас, остварио преко 46 000 контаката са грађанима, примио око 13 000 притужби, покренуо 3000 поступака и упутио Скупштини преко 148 законских иницијатива. Заштитник грађана је учествовао у раду бројних међународних скупова, остварио контакте на билатералном и мултилатералном нивоу, који су резултирали и добијањем А статуса од стране Међународног координационог комитета националних институција за људска права који делује под окриљем Уједињених нација. Запослени из Стручне службе Заштитника грађана похађали су бројне специјалистичке тренинге и обучени су у најразличитијим областима заштите и унапређења људских права.

Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а  организовала је експертски округли сто о националним институцијама за људска права, који је реализован кроз размену мишљења и искустава, ради будуће подршке и могућности изналажења нових праваца деловања и заједничке сарадње.