a

Представници Министарства унутрашњих послова и институције Заштитника грађана, која има статус Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), размотрили су данас Извештај НПМ о посетама шест полицијских управа и 26 полицијских станица и испостава на подручју тих управа обављеним у првој половини 2012. године. Констатовано је да су НПМ и Министарство остварили пуну сарадњу и дијалог, у складу са чланом 22. Опционог протокола уз конвенцију против тортуре (“Надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруку НПМ и ступе у дијалог с њим у вези са могућим мерама имплементације”).
На састанку је закључено да у раду полиције не постоји тортура као системска појава, али да неадекватне просторије у полицијским станицама у које се смештају лица којима је одређено полицијско задржавање могу довести до нечовечног или понижавајућег поступања. Осим тога, поступање полицијских службеника према задржаним лицима треба унапредити у циљу доследне и потпуне заштите физичког и психичког интегритета задржаних лица.
У име НПМ-а састанку су присуствовали Заштитник грађана Саша Јанковић и његови сарадници, као и сарадници Покрајинског Омбудсмана АП Војводине и Београдског центра за људска права. У име Министарства присуствовали су начелник Управе полиције, генерал Младен Курибак, начелници Полицијских управа Зрењанин, Јагодина, Зајечар, Ужице и Пријепоље и други.

Министарство и НПМ ће наставити континуирани дијалог, са циљем да се обезбеди доследна примена Опционог протокола уз конвенцију против тортуре.