a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић изражава велику забринутост због чињенице да је Министарство иностраних послова Републике Србије отказало одбрану другог и трећег Периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције Уједињених нација о елиминацији свих облика дискриминације жена.

Подсећајући да је Република Србија ратификовала Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације, као и да је други и трећи Периодични извештај доставила Комитету у року предвиђеном у Закључним коментарима које је Комитет за елиминацију свих облика дискриминације жена упутио Републици Србији, Заштитник грађана сматра да је овакав поступак Владе Републике Србије за жаљење, јер се њиме урушава углед и напори које је Република Србија остварила и уложила у области заштите жена од свих облика дискриминације и насиља.

Заштитник грађана упозорава на хитност у поступању Владе Републике Србије и ресорних Министарстава да без одлагања потврде учешће делегације Републике Србије на 55. заседању УН Комитета за елиминацију свих облика дискриминације жена, које ће бити одржано 2013. године.