a

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана за права детета, организовала је 24. септембра 2012. године, радни састанак у Суботици у циљу решавања проблема смештаја деветнаесторо деце из Сенте и околних села, у неки од домова ученика у Суботици, с обзиром на то да деца похађају Основну и Средњу школу „Жарко Зрењанин“ у Суботици и од почетка школске године путују свакодневно редовном аутобуском линијом из Сенте у Суботицу и назад.

На састанку су ради хитног решавања проблема учествовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, представници Интерресорне комисије општине Сента за додатну образовну, социјалну и здравствену подршку деци, Заштитник грађана града Суботице, представници Школе и Дома ученика из Суботице.

Договорено је да Интерресорна комисија општине Сента, , што је могуће пре, а најкасније до краја октобра ове године, достави Министарству просвете, помоћнику за ученички и студентски стандард, Зорану Трнинићу предлог подршке за сваког од деветнаесторо ученика и ученица из Сенте, након чега ће Министарство просвете донети решење, које ће бити у њиховом најбољем интересу ове групе деце. Такође, Министарство ће обавестити Заштитника грађана о предузетим мерама, с обзиром да су му се родитељи обратили за помоћ.