a

Усвајајући Стратегију социјалне заштите и пратећи акциони план, град Пожаревац је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије успоставио одржив модел решавања стамбеног питања интерно расељених Рома са Косова и Метохије који се може применити и у другим општинама које се суочавају са овим проблемом.

На примеру изградње овог насеља, потврдило се да је успостављање сарадње локалне самоуправе и надлежних државних органа предуслов за успешну интеграцију најугроженијих грађана, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић приликом обиласка насеља у Пожаревцу. Због тога је Заштитник грађана посредовао састанку на којем је договорено да ће Комесаријат за избеглице и град Нови Пазар уз подршку и стручну помоћ локалне самоуправе у Пожаревцу предузети конкретне мере како би до краја године почело уређење новопазарског насеља „Блажево“.