a

Слабости „Стратегије за унапређење положаја Рома“ и акционих планова за њено спровођење испољене су и приликом исељавања Рома из простора приватног предузећа „Борац“ на Новом Београду. Већина од њих већ је исељавана из неформалних насеља и реч је о грађанима који су након тих исељавања упућени у локалне самоуправе у којима имају пребивалиште и у којима би требало да остваре права планирана „Стратегијом“.

На жалост локалне самоуправе, а ни надлежно Министарство рада и социјалне политике не предузимају мере како би ови људи након исељавања имали услове потребне за интеграцију у локалну заједницу. Заштитник грађана је упутио препоруке надлежним органима јавне власти у вези с интеграцијом Рома расељених из неформалних насеља и очекује њихову пуну примену. 

Посебно је важно да се спроведе препорука упућена надлежном Министарству да уреди начин на који ће се спроводити исељења из неформалних насеља, како би се избегле ситуације да се грађани исељавају без најаве и уважавања њиховог достојанства и заштите људских права.