a

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са представницима НАТО тима за пројекте изградње интегритета, који се налазе у радној посети нашој земљи ради израде нацрта документа за изградњу интегритета. Тема састанка односила се на улогу, надлежности и овлашћења институције, као и досадашње активности Заштитника грађана у заштити и унапређењу људских права.

Јанковић је рекао да су основни проблеми у раду сектора одбране на које указују притужиоци који се обраћају Заштитнику грађана добијање одговора у законском року, остваривање права из пензионог осигурања, као и решавање стамбених питања.