a

Заштитник грађана Саша Јанковић учествовао је на експертском скупу посвећен улози институција Омбудсмана у оружаним снагама који је одржан у оквиру међународне конференције Савета за људска права у Женеви.

Јанковић је представио искуства Србије у области унапређења и заштите људских права „грађана у униформи“, истакавши улогу, надлежности и овлашћења, институције Заштитника грађана. Он је нагласио да је могућност контроле поштовања и заштите права „грађана у униформи“ важан елемент демократичности органа јавне власти, а нарочито демократске и цивилне контроле оружаних снага. Институције омбудсмана представљају мост између грађана и власти, али и реални механизам за имплементацију међународних стандарда на националном нивоу, истакао је заштитник грађана у обраћању бројним експертима из ове области.

Међународни експертски скуп је реализован у организацији Женевског центра за демократску контроле војске. Сталне мисије Републике Србије у УН и Заштитника грађана, уз подршку бројних међународних организација из Женеве.