a

b_300_0_16777215_00_images_stories_logo.jpegЗаштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић и удружење локалних омбудсмана упозоравају да се у појединим локалним самоуправама после избора и смене носиоца извршне и законодавне власти најављује и смена локалних омбудсмана, што је недопустиво.

По истом принципу који важи и за републичког омбудсмана, ни локални омбудсмани, у срединама где у Србији постоје, не смеју се нити бирати, нити смењивати по страначком диктату и дневнополитичким потребама, јер то урушава сам темељ тих институција.

У интересу је и грађана и носиоца власти да омбудсман, на било ком нивоу власти да је изабран, има слободу деловања и независност.  Само тако он или она проблеме грађана могу да сагледавају и контролу органа власти врше објективно, а заједница, на локалном, покрајинском или републичком нивоу, да се похвали са том демократском институцијом.

Републички Заштитник грађана и локални омбудсмани надају се да су најаве о смени омбудсмана због промене носилаца власти неутемељене.

Локални омбудсмани изабрани су до сада у преко 19 градова и општина да би контролисали поштовање права грађана и утврђивали повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката локалне самоуправе.