a

Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности су зграду Геозавода у Карађорђевој улици у Београду на кориштење добили 27. 04. 2010. године закључком Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Србије.

У тренутку доделе објекта на коришћење имовинско-правни односи нису били решени. Управа за заједничке послове републичких органа је 25. августа 2010. године то констатовала. Од Републичке дирекције за имовину затражени су прецизни подаци о имовинско-правном статусу објекта и подаци о томе по којим основама га користе правна и физичка лица која се налазе у њему.

 Зграда је, у тренутку када је додељена Заштитнику грађана и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, била руинирана, што се констатује у извештају Управе за заједничке послове републичких органа упућеном  Влади Републике Србије. У извeштају се сугерише да су потребни обимнији радови на рестаурацији.

Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности су од Владе Србије тражили новац за адаптацију зграде, али га нису добили.

Европска банка за обнову и развој је, у одговору на допис Заштитника грађана, навела да није предвидела кредитирање обнове зграде у Карађорђевој улици.

Заштитник грађана се обраћао Управи за ванредне ситуације МУП-а Србије тражећи проверу безбедности зграде. Извршен је ванредни инспекцијски преглед објекта, а у записнику је констатовано да објекат не испуњава основне безбедносне услове.

Управа за ванредне ситуације МУП-а Србије је донела забрану издавања пословног простора у сврху одржавања јавних манифестација и догађаја јер нису испуњени законски и технички услови.

Заштитник грађана, као једна од институција којој је простор додељен на коришћење, никада ниједном правном или физичком лицу није одобрио коришћење зграде. О томе је дописом обавештена Републичка дирекција за имовину.

Што се тиче Октобарског салона, у јулу 2012. године Заштитник грађана је поднео пријаву у којој наводи да зграда није подобна за јавне манифестације

Заштитник грађана је до сада више пута указивао надлежним службама да се зграда користи за журке и јавне манифестације.