a

Због интересовања јавности, Заштитник грађана даје прелиминарни налаз контроле поштовања права запослених у администрацији и јавним службама у Куршумлији.
Заштитник грађана Саша Јанковић је данас, пошто је размотрио све податке и околности које је прикупила стручна служба омбудсмана, оценио је да је у организовању посла у администрацији и јавним службама у Куршумлији било пропуста и неправилности према појединим запосленим који су ангажовани на чишћењу објеката и простора, али и да су страначки мотиви и склоности, који не би смели да буду видљиви у раду органа и запослених у јавној власти и службама, изузетно велики и присутни са свих страна, укључујући и запослене.

Организација рада није у свему била сагласна прописима и начињени су пропусти који су за последицу имали неправилан третман појединих запослених. Осећај дискриминације, који су неки од њих имали, ублажен је тиме што је општинско руководство, на челу са председником општине, накнадно и само узело учешћа у рашчишћавању града, што је Заштитник грађана и препоручио. Надлежне инспекције – инспекција рада и управна инспекција, предузеће мере из своје надлежности како би се исправили пропусти у поштовању прописа у раду. Међутим, политизација која избија из сваке поре општинске администрације, чињеница да се за сваког службеника, руководиоца, радника обезбеђења и чистача, зна из које је странке и да су поједине службе практично у потпуности попуњене члановима истих странака, дубок је проблем који, има разлога за сумњу, не потреса само Куршумлију. Због тога ће заштитник грађана припремити и објавити шири извештај о овом догађају.