a

Заштитник грађана изражава задовољство због ефикасног, правилног и законитог поступања припадника Министарства унутрашњих послова које је спречило окупљање неонацистичких организација и истовремено осигурало безбедност учесника антифашистичког скупа 11. октобра у Београду.

Адекватна реaкција полиције враћа веру у постојање политичке воље и, истовремено способности државних органа Републике Србије да се јасно одреде и ефикасно делују према деструктивном понашању којим се крше права других и угрожава само биће друштвене заједнице. Неонацизам и сличне идеологије у Србији неће бити толерисане, јасна је порука коју је власт послала не само изјавама државних органа, већ и конкретним радом полиције, што свакако треба поздравити.

Заштитник грађана користи прилику да понови да се трајни циљ сузбијања идеологија заснованих на етничком, расном, верском или другом екслузивизму, које су супротне бићу демократске заједнице, не може постићи само административним, полицијским и судским забранама. Такве забране су само хитне мере за спречавање штетних последица које могу наступити од јавног испољавања друштвено деструктивних идеологија. За постизање коначног циља од кључног значаја је успех мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању и побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици, спровођење стратегије за младе, смањивање социјалних разлика, пружање равноправних могућности, јачање толерације и уважавања различитости, бескомпромисно сузбијање криминалитета итд. Без успеха таквих мера забране би саме, дугорочно, могле имати и негативне последице.panel flajer