a

Заштитник грађана Саша Јанковић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и директор Безбедносно информативне агенције Небојша Родић сагласили су се данас на састанку у седишту Агенције о потреби даљег јачања и унапређења контроле законитости и правилности у раду БИА, у интересу поштовања људских права и безбедности  грађана Србије.

Контроле законитости и правилности рада Агенције ће бити настављене, како по  појединачним притужбама, тако и у системским питањима, а неке од тема које ће њима бити обухваћене су безбедносне провере и примена закона о тајности података.

Јанковић и Шабић су Родићу пренели да је БИА и до сада предњачила у испуњавању својих обавеза према контролним органима и спровођењу предложених и наложених мера, и истакли очекивање да се тај тренд настави.

Родић је обавестио Јанковића и Шабића да је Агенција управо испуњава још  једну препоруку коју је пре две године приликом превентивне контролне посете дао Заштитник грађана, тако што је успоставила и активирала систем „двоструког кључа“ за активирање мера електронског надзора комуникација грађана, чије се тестирање завршава крајем овог месеца. Рад тог система ће свести могућност злоупотребе електронског надзора комуникација грађана на још мању меру.

Састанку су присуствовали и најближи сарадници заштитника грађана, повереника и директора БИА.