a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Удружење новинара Србије и Независно удружење новинара Србије најоштрије осуђују објављивање података којима се омогућава препознавање малолетних жртава кривичних дела и њима и њиховим породицама наносе додатне патње.
Ових дана објављено је више текстова о силовању млађе малолетнице, са фотографијама њене породичне куће, називом места и улице где живи, и дати су иницијали личних имена. Тиме је практично откривен њен идентитет и додатно јој је и дугорочно отежана већ претешка ситуација. Такви написи нису новинарство и немају везе са јавним информисањем. Њима се наноси додатни бол жртви и њеној породици и урушава углед новинарске професије. Уредништва и новинари листова који таквим текстовима повећавају тираж треба да нађу снаге и интегритета да спрече да са таквом недопустивом праксом настави, а регулаторна тела у области информисања да проактивно врше своја јавна овлашћења.

Заштитник грађана, Повереник и оба национална удружења новинара апелују и на чланове породица и друге грађане да се, без обзира на шок у коме се због извршења кривичног дела налазе, уздрже од изношења личних података и породичних прилика најширој јавности.

Заштитник грађана

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Удружење новинара Србије

Независно удружење новинара Србије