a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Димитровграду са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом. Разговору који је одржан 30. јула у просторијама Народне библиотеке „Детко Петров“ присуствовали су представници локалне самоуправе, институција јавне власти и организација цивилног друштва из Димитровграда и Пирота. Истог дана сарадници у Стручној служби Заштитника грађана примали су притужбе и разговарали су са грађанима Димитровграда и Пирота о проблемима са којима се суочавају у остваривању права у локалној заједници.

Особе са инвалидитетом суочавају са бројним проблемима у вези са остваривањем права, а неприступачност је само један од њих. Упркос томе што је општина Димитровград кроз неколико програма предузела активности у вези са друштвеним укључивањем особа с инвалидитетом, истакнуто је да је потребно урадити још много тога како би се унапредио положај ових грађана. Достизање тог циља оствариво је успостављањем ефикасне сарадње локалне самоуправе, државне управе и организација цивилног друштва. Осим о правима особа са инвалидитетом разговарало се и о проблемима у остваривању колективних права бугарске националне мањине.

Повод за разговор је биo изградња рампе за приступ особама са инвалидитетом у библиотеци „Детко Петров“ у којој Заштитник грађана прима притужбе грађана.