a

Заштитник грађана у препоруци упућеној Министарству за рад и социјалну политику је утврдио да је овај орган пропустио да припреми за усвајање три акциона плана, за периоде oд 2007–2009; 2009–2011; 2011–2013. године, иако је Влада Републике Србије 2006. године усвојила „Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији“ којом је предвиђена и обавеза доношења двогодишњих акционих планова ради остварења циљева постављених овим документом. Оваквим поступком, наглашава Заштитник грађана, права особа са инвалидитетом су знатно отежана и успорена, што се одражава и  на унапређење њиховог положаја.

Заштитник грађана је препоручио Министарству да обавести Владу Републике Србије о разлозима због којих није припремило ове документе. Поред тога Министарство, без одлагања, треба да предузме све мере и активности како би будући акциони планови били припремљени у предвиђеном року и у складу с циљевима  „Стратегије“.