a

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, 25. и 26. јуна 2012. године у просторијама Заштитника грађана одржана је обука за учитеље и учитељице из 20 основних школа из различитих градова у Србији. Међу одабраним школама биле су оне према којима је Заштитник грађана спроводио поступке контроле у вези са насиљем према деци и упућивао препоруке.

Укупно 40 учитељица и учитеља су кроз интерактивна предавања стручњакиња НВО Фамила, Бранке Радојевић и Маиде Стефановић, упознати са најбитнијим научним сазнањима и искуствима стручњака у раду са децом која су биле жртве породичног насиља или занемаривања или су испољавала различите проблеме у понашању. Ови учитељи и учитељице ће од јесени, уз помоћ одговарајућих брошура које ће у међувремену бити приређене, преносити родитељима својих ђака првака стечена знања, у циљу превентивног деловања, сензитивисања и подизања свести о штетности примене телесног кажњавања деце у сврху њиховог васпитања, о потреби унапређења родитељских пракси и усвајања вештина позитивног дисциплиновања, као и ради уједначавања васпитних метода и пракси између школа и породица.