a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о  антидискриминационим политикама у државама југоисточне Европе на конференцији коју организују Савет Европе, OSCE-ODIHR и Европска комисија настојећи да унапреде положај и заштиту права националних мањина у региону.

На конференцији, која је још у току, представници међународних организација су истакли да је Заштитник грађана у Србији највише постигао у вези са унапређењем система заштите права Рома, а предлози заменика заштитника грађана биће садржани у завршном документу Конференције.