a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp

n.pazar1.bmp

Остваривање колективних права националних мањина, упркос томе што су зајамчена Уставом, међународним и националним прописима, често не остварује на начин који је у најбољем интересу грађана припадника националних мањина чак и у градовима и општинама у којима су већинско становништво. У вези са доследном применом, Законом прописаног начина, остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина Заштитник грађана је упутио препоруке локалним властима у Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Прибоју и Пријепољу, а о примени Препоруке у Новом Пазару његов заменик др Горан Башић разговарао је у одвојеним састанцима с градоначелником Мехом Махмутовићем и председником Националног савета Бошњака у Србији Есадом Џуџевићем.

Са тешкоћама у вези с остваривањем права на заштиту идентитета, али и у вези с остваривањем статусних и других основних људских права суочавају се Роми расељени с Косова и Метохије и настањени у новопазарском насељу „Блажево“. Након поступка који је водио и посредовања код надлежних државних органа Заштитник грађана је добио уверења од градоначелника да је у току решавање статуса земљишта на којем је насеље подигнуто и да ће након тога, односно у току лета, градске власти приступити уређењу насеља и његове инфраструктуре.