a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/se.bmp image/bmp

se.bmp

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у Савету Европе на састанку посвећено савременим изазовима независних тела у борби против расизма и ксенофобије. На састанку на којем су учествовали омбудсмани и повереници за заштиту једнакости из европских земаља указано је између осталог и на улогу и значај поступања Заштитника грађана у вези са заштитом права етничких мањина у Србији, а нарочито на рад који се односи на  елиминисањем свих облика дискриминације испољених приликом поступања органа јавне управе.