a

Заштитник грађана Саша Јанковић и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић покренули су пред Уставним судом поступак оцене уставности одредбе Законика о кривичном поступку према којој полиција може прибављати листинге, локације и друге податке о телефонском саобраћају грађана по одлуци тужиоца, а не суда, како то прописује Устав.

Уставни суд је пре месец дана, по предлогу Заштитника грађана и Повереника, из истог разлога већ прогласио неуставном одредбу Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији. Та одредба је прописивала да директор Војнобезбедносне агенције, а не суд, одобрава примену мера надзора над комуникацијама грађана.

Непосредно након што је Уставни суд донео одлуку о неуставности одредбе Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији и о њој обавестио јавност преко званичне интернет презентације, на састанку одржаном на иницијативу Заштитника грађана представници Војнобезбедносне агенције обавестили су Заштитника грађана и Повереника да ће закон примењивати све док суд своју одлуку не објави и у Службеном гласнику (што се још није десило). Полиција и Тужилаштво су, међутим, истакли да ће наставити да без одлуке суда прикупљају податке о комуникацијама грађана јер они не примењују закон чија је неуставност утврђена, већ Законик о кривичном поступку, који до тада није био оспорен пред Уставним судом. Новим предлогом Уставном суду, Заштитник и Повереник су сада оспорили и Законик.

Од свих служби које, обављајући своју делатност, могу да задиру у приватност комуникација грађана, једино је Безбедносно-информативна агенција обавестила Заштитника грађана и Повереника да је спремна да, будући да већ донета одлука Уставног суда садржи јасан став да је свако прикупљање података о комуникацијама грађана без одлуке суда неуставно, без одлагања усклади свој рад са одлуком Уставног суда иако се она на БИА формално не односи.

С обзиром да је Уставни суд већ више пута стао на становиште да је за задирање у приватност поште и других комуникација грађана неопходна, како Устав изричито налаже, одлука суда, а не другог органа, а да прети опасност да ће до одлуке Уставног суда хиљаде грађана бити предмет неуставне контроле општења, Заштитник грађана и Повереник су затражили од Уставног суда привремену меру забране Полицији да прикупља податке о комуникацијама грађана без одлуке суда, до доношења коначне одлуке о предлогу за оцену уставности.