a

У циљу развијања сарадње са мањинским самоуправама, сагледавања регионалних искустава у заштити индивидуалних и колективних права националних мањина у државама у окружењу и надзора над остваривањем поменутих права, Заштиник грађана организује конференцију о «Заштити индивидуалних и колективних права националних мањина и надзору над остваривањем тих права» која ће се одржати 26. и 27. септембра 2008. у хотелу Бабе на Космају.

Заштита и унапређење права националних мањина је законска обавеза Заштитника грађана. У првој години рада Заштитника, уочени су и анализирани проблеми са којима се у остваривању уставних и међународно признатих и ратификованих права, суочавају припадници националних мањина Србији. У настојању да допринесе унапређењу људских и мањинских права, али и развоју добре управе, Заштитник грађана је успоставио сарадњу са националним саветима националних мањина и органима државне управе задуженим за остваривање права националних мањина. Међу активностима које се остварују у оквиру сарадње је и одржавање ове конференције.

Поред заштитника грађана Саше Јанковића, учесницима ће се обратити и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Ханс Оле Урстад, шеф Делегације ЕК у Србији Жозеп Љоверас и министри у Влади Републике Србије Светозар Чиплић, Милан Марковић и Жарко Обрадовић.

У раду конференције учествоваће представници националних савета националних мањина у Србији, Омбудсман Мађарске господин Ерне Калаи (Ernő Kállai), заменици омбудсмана Хрватске, Црне Горе и Македоније задужени за питања заштите права националних мањина, представници уставних судова из региона и стручњаци из Србије и суседних земаља.