a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији на којој је промовисан пројекат Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу система безбедности на западном Балкану. Конференцију су организовали Министарство одбране Републике Србије у сарадњи са UNDP/SEESAC, које је и носилац пројекта.

Конференцију је отворио министар одбране Републике Србије Драган Шутановац, а учествовали су представници министарстава одбране Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, имајући у виду регионални карактер конференције.

Заменица заштитника грађана је у дискусији истакла значај овог пројекта за јачање концепта родне равноправности у нашем друштву и потенцијал који сектор безбедности, кроз имплементацију родне димензије, може пренети на остале секторе друштва. Истакла је и потребу да се са идејом родне равноправности започне на раном узрасту деце, како би једнакост жене и мушкараца била остварљивија у реалности у свим доменима.