a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији „Нови стандарди у заштити жена од свих облика насиља – у сусрет ратифкацији Конвенције Савета Европе о сузбијању и борби против насиља над женама и насиља у породици“, у организацији Аутономног женског центра. На конференцији на којој је присуствовало око 150 судија, тужилаца, представника система социјалне заштите из целе Србије, детаљно су представљена решења Истамбулске конвенције из 2011. године од стране три чланице Ад хок Комитета за израду Конвенције: др Дубравке Шимоновић из Хрватске, Виолете Нојбауер из Словеније и проф. др Гордане Гасми из Србије. Наглашена је потреба што скорије ратификације ове конвенције, које је Министарство рада и социјалног старања, према речима државне секретарке Снежане Лакићевић, предложило Народној скупштини, те поступно залагање за сузбијање насиља према женама и насиља у породици до нулте толеранције.

 Заменица заштитника грађана указала  је на потребу и да  се започете активности на законској забрани телесног кажњавања деце посматрају у том контексту, односно да је уздржавање од примене телесних казни у васпитавању деце један од путева долажења до циља који ће значити нулту толеранцију на насиље.