a

Данас се обележава Међународни дан за елиминацију расне дискриминације. Генерална скупштина Уједињених нација је пре 46 година 21. март прогласила празником, сматрајући да је потребно да све државе света уједине напоре како би се елиминисали сви облици расне дискриминације. Тог дана је 1960 године полиција убила 69 људи који су учествовали у мирним демонстрацијама против закона који су подржавали апартхејд у Јужној Африци.

Упркос томе што је нормативни основ заштите мањина у Републици Србији усклађен с међународним стандардима и сви облици дискриминације забрањени законима, пракса указује да има још пуно простора и потребе да се стање унапреди. Последњих година учестало је испољавање расизма и ксенофобије према Ромима, само да подсетимо на случај у селу Јабука, расизам који је испољен приликом покушаја измештања нехигијенских ромских насеља, школе у које родитељи не уписују децу јер је у њима значајан број ученика ромске националности или ситуације када су у школама деца ромске националности била изложена вређању и физичким нападима. Постоје примери националне нетрпељивости и према припадницима осталих националних мањина, а посебно је учестало исписивање расистичких графита.

Последице расних предрасуда и сегрегације су видљиве и потребно је да се на данашњи дан сви запитамо, да ли је институционално урађено све како би се сви облици дискриминације отклонили.