a

b_300_0_16777215_00_images_stories_stari3.jpeg

Квалитет живота старијих суграђана треба да се дубоко тиче свих нас, без обзира колико сада имамо година, и њихово активно старење треба дићи на ниво приоритета, истакао је данас републички заштитник грађана Саша Јанковић на конференцији Снага искуства/Активно старење у Европи и Србији.

Он је рекао да је важно да старији грађани не буду пасивни у том животном добу и да им треба омогућити активно старење, али такође не сме се заборавити ни људе који своју старост проживљавају без основних средстава за живот.

Како је рекао, институцији Заштитника грађана се старији не обраћају притужбом у великом броју, вероватно зато што не очекују претерано пуно, или се сматрају искљученим из друштвеног живота. Због тога су сарадници омбудсмана посетили 13 установа социјалне заштите где су смештени старији грађани, и утврдили да се у њима налазе више жена, две трећине корисника тих установа запостављају млађи сродници, а такође су старији људи изложени насиљу што не пријављују због патријархалних образаца. Веома је изражен проблем лишавања пословне способности, такође немогућност образовања и дискриминација у здравственим установама.

 Европска Унија је прогласила 2012. годином активног старења. Пројекат „Зауставимо дискриманацију старих и подржимо активно старење“ је покренут с циљем да допринесе смањењу раширених негативних ставова и стереотипа према старењу, заустављању тренда отпуштања и смањењу стопе незапослености особа преко 50 година. Путем кампање, подиже се свест јавности о проблемима са којима се сусрећу старији суграђани, уз промоцију идеје активног и здравог старења. Пројекат реализује Фондација Центар за демократију, у партнерству са невладином организацијом Снага пријатељства „Амитy“ и у сарадњи са Унијом послодаваца и Општином Звездара. Пројекат је подржала Делегација Европске уније у Републици Србији у оквиру програма “Подршка цивилном друштву“ који финансира ЕУ.