a

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПОВОДОМ УПУЋИВАЊА АМАНДМАНА НА ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ   

Заштитник грађана упутио је данас Народној скупштини Републике Србије више амандмана на Предлог закона о заштити података о личности којима се тежи омогућавању делотворне и потпуне заштите Уставом гарантованог права на заштиту ових података. Најзначајнији амандман отклања могућност да органи који обрађују податке о личности према својој процени, позивајући се на разлоге националне и јавне безбедности, одбране земље или спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела, онемогуће контролу над правилношћу свог рада органу који је успостављен да ту контролу врши. Истовремено, амандманима се предвиђа ефикаснији начин заштите националне безбедности и других законом предвиђених интереса, када они привремено претежу над правом појединца. На неопходност унапређења предлога Закона по овом питању указао је Повереник за информације од јавног значаја, коме ће се, ступањем на снагу закона, надлежност проширити на заштиту података о личности. Текст амандмана