a

b_300_0_16777215_00_images_stories_goran_sa_gerontoloskim_udruzenjem.jpeg

O унапређењу остваривања и заштите права старијих грађана и начинима праћења остваривања тих права запослени из стручне службе Заштитника грађана разговарали су са представницима Геронтолошког друштва Србије. Унапређење рада, боља организација јавних сервиса и доношење прописа који одговарају стварним потребама старих особа, предуслов су за превазилажење неких проблема са којима се ова популација суочава. Заменик заштитника грађана др Горан Башић је обавестио представнике Геронтолошког друштва Србије да Омбудсман настоји да покрене неколико активности посвећених унапређењу положаја старијих грађана и нагласио да очекује да ће надлежни органи активно и са пуно вере укључити у њихову реализацију.