a

Након иницијативе Заштитника грађана Удружењу банака Србије о потреби унапређења положаја особа са инвалидитетом као корисника финансијских услуга, Удружење банака је преузело одговарајуће активности и омогућило нову услугу Кредитног бироа – преузимање личног извештаја путем интернета коришћењем личне карте са квалификационим сертификатом, односно уз могућност коришћења дигиталног потписа.

 Заштитник грађана подржава ову активност Удружења банака Србије и сматра да овај нови вид финансијске услуге доприноси почетом процесу уређења пуног и равноправног приступа финансијским и банкарским услугама особа са инвалидитетом.