a

    
 Заштитник грађана је, у сарадњи са омбудсманима локалних самоуправа, отпочео контролу поштовања своје препоруке о смањењу гужви у полицијским станицама, коју је Министарство унутрашњих послова прихватило у јулу 2008. године. Током септембра и октобра 2008. године ће без најаве, бити посећиване полицијске станице широм Републике, како би се утврдило да ли су гужве елиминисане или смањене, а однос према грађанима унапређен. Прва ненајављена посета обављена је у  полицијској станици у Сремској Митровици, са добрим резултатом. Републички омбудсман је у јуну ове године, на основу сазнања добијених из притужби грађана, обраћања Покрајинског омбудсмана и написа јавних гласила, реаговао на проблем вишесатног чекања при подношењу захтева за издавање и замену личних докумената. Оцењујући да се државни органи нису добро припремили за тај посао, Заштитник грађана је Министарству унутрашњих послова упутио препоруку да
 • организује и спроведе, односно тамо где постоји – унапреди систем пријема странака путем делимичног или потпуног заказивања,
 • да приоритет уређењу просторија где чекају и бораве странке како би се у њима грађани осећали што пријатније, а као хитну меру обезбедити довољан број одговарајућих одморишта (столица, клупа...) за грађане који чекају,
 • примени мере усмеравања и контроле редова,
 • посебно има у виду потребе грађана са инвалидитетом,
 • појача активности на информисању грађана о начину остваривања права, односно извршавања обавеза у вези са личним документима.
 Министарство унутрашњих послова је месец дана касније обавестило Заштитника грађана да спроводи његову препоруку, наводећи да је 
 • појачано обавештавање грађана о томе да захтеве за издавање биометријске личне карате и пасоша могу поднети истовремено,
 • прилогођено радно време потребама грађана и уведен рад у две смене и суботом,
 • грађанима Београда омогућено да захтеве поднесу у било којој полицијској станици на територија града и у Управи за управне послове, а грађанима Новог    Сада и Ниша омогућено да захтеве поднесу како у седишту полицијске управе, тако и у полицијским испоставама,
 • уведена могућност издавања докумената на старом обрасцу – у хитним случајевима, на захтев грађана, у знатно краћем року;
 • предузете мере ради скраћивања трајања аквизиције биометријских података и могућег пријема већег броја захтева;
 • постављено обавештење са упутством о потребној документацији за предају захтева за издавање личне карте и пасоша на интернет страници Министарства и достављено  медијима, и
 • уведен бесплатан говорни сервис.
 Истим актом Министарство је обавестило Заштитиника грађана да није било у могућности да у потпуности обави одговарајуће уређење и опремање просторија у којима се врши пријем захтева пошто за те намене нису планирана средства у Буџету за 2008. годину. (крај саопштења)