a

Заштитник грађана Саша Јанковић предао је јуче, 15. марта Народној скупштини Републике Србије Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. У извештају је између осталог оцењено да су се у појединим областима десили позитивни помаци од значаја за унапређење остваривања људских права, као што су смањена институционална и грађанска толеранција на насиље, унапређена регионална сарадња, коначно стварање нормативних услова за реституцију, већа видљивост и формалне гаранције учешћа жена у јавном животу, почетак уважавања права на равноправност и права на приватност..

Међутим, ти помаци нису ни издалека довољни да би превладали незадовољство грађана које изазивају незаконитости и неправилности које се на многим местима испољавају кроз корупцију, партијашење, неодговорност, неорганизацију, нестручност и незаинтересованост за обављање јавних послова и вршење јавних овлашћења према грађанима у складу са словом и духом закона.

Заштитнику грађана обратило се прошле године 12130 грађана, 40 одсто више него претходне године.

У складу са Законом о заштитнику грађана, целокупан текст извештаја је доступан јавности на страници интернет презентацији Заштитника грађана, под називом Редован извештај Заштитника грађана за 2011. годину.