a

Саопштење заштитника грађана Саше Јаковића поводом почетка рада са странкама у Палати Србијa и промоције сајта Заштитника понедељак 8. септембар 2008.

Обавештавамо грађане да Заштитник грађана од данас прима грађане и притужбе и у Палати Србија (источно крило) у Новом Беграду, Ул. Михајила Пупина бр. 2, соба 19, контакт телефон 011/311 4437. Поред нове канцеларије у Палати Србија, грађани се републичком омбудсману и даље могу обратити на старој адреси на Новом Београду, у улици Милутина Миланковића бр. 106, тел. 011/2142281. Обе канцеларије имају исто радно време за пријем странака – од 10 до 14 часова сваког радног дана. Од данас је јавности доступна и интернет презентација институције Заштитника грађана на адреси www.zastitnik.gov.rs. Надамо се да ће сајт допринети бољој информисаности грађана о раду институције, као и једноставнијој комуникацији грађана и омбудсмана. Заштитник грађана подсећа да Стручна служба због недостатка радног простора још увек ради са мање од половине предвиђених капацитета, као и да пред Народном скупштином чекају на разматрање предлози омбудсмана за избор заменика за права детета, права особа са инвалидитетом, права националних мањина, родну равноправност и права лица лишених слободе, који су предвиђени законом. Ова ограничења осујећују остваривање надлежности омбудсмана у пуном обиму и са пуним интензитетом. (крај саопштења)