a

Министарка правде Снежана Маловић и Заштитник грађана Саша Јанковић разговарали су данас о питањима од значаја за ефикасно остваривање права грађана у областима заштите података о личности, извршењу одлука међународних органа и тела, заштити права на суђење у разумном року и заштити права лица лишених слободе.

Маловићева и Јанковић су се сложили о потреби да поједина решења у у Предлогу закона о заштити података о личности, на која је јавно указивао и Повереник за заштиту информација од јавног значаја, буду унапређена пре окончања скупштинске процедуре.

Министарка Маловић истакла је да Министарство правде ради на унапређивању прописа у области кривичног и парничног поступка у циљу спровођења обавезујућих одлука међународних органа и тела. Министарство правде такође припрема и спроводи низ активности и мера којима се стварају услови за убрзавање дугих судских поступака, у циљу остваривања права грађана на суђење у разумном року, што им гарантује Европска конвенција о људским правима чији је Србија потписник. На оба проблема у остваривању права грађана омбудсман је указао у прошлогодишњем извештају Народној скупштини.

Договорена је и сарадња две институције на координацији унутрашње контроле коју Министарство правде спроводи у оквиру Управе за извршење заводских санкција, и спољне контроле коју омбудсман врши у циљу гарантовања и унапређења заштите права лица лишених слободе.