a

Обавештавамо грађане да је канцеларија Заштитника грађана у улици Кнез Михајлова бр. 36. престала са радом због немогућности даљег коришћења просторија Српске академије наука и уметности које су Заштитнику грађана биле уступљене без накнаде захваљујући разумевању и љубазности САНУ.

Пријем грађана и притужби врши се за сада само у улици Милутина Миланковића бр. 106 у Новом Београду, тел. број 011/2142281 или 011/2142165, у периоду од 10 – 14 часова сваког радног дана.

Подсећамо јавност, да од дана ступања на дужност 24. јула 2007. године, чиме је институција Заштитника грађана званично отпочела рад, очекујемо стварање потпуних услова за рад и пресељење у службене просторије у улици Ресавска бр. 42 у Београду које су Заштитнику грађана решењем Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија од 16. новембра 2007. додељене на коришћење.

Овај недостатак повлачи за собом и немогућност комплетирања службе оним бројем сарадника који је предвиђен актом о систематизацији, на који је сагласност дала Народна скупштина, чиме је у знатној мери отежано остваривање законом утврђених надлежности Заштитника грађана као и могућност грађана да пред Заштитником на ефикасан начин заштите права која су им гарантована.