a

Домаћи авиопревозник, Јавно предузеће Јат Ервејз, начинило је пропуст који је за резултат имао дискриминацију путнице са инвалидитетом, утврдио је Заштитник грађана у поступку који је водио након што су медији писали о том случају.

Заштитник грађана утврдио је да је приликом укрцавања на лет Јавног предузећа Јат Ервејз од путнице, као лица са инвалидитетом, затражено да потпише документ којим авиопревозника ослобађа од одговорности за поступке током превоза или у вези са њим, чиме је путница дискриминисана у односу на остале путнике који такав документ не потписују. Јат Ервејз је, у потпуности сарађујући са Заштитником грађана током поступка, указао да је у питању појединачан пропуст и неодговарајућа примена застарелих правила и обавестио омбудсмана о мерама које је већ предузео како се пропуст не би поновио. Заштитник грађана препоручио је јавном предузећу предузимање додатних конкретних мера које би могле умањити последице пропуста.

Очекујући да ће овај случај помоћи ЈАТ Eрвејзу, али и свим другим предузећима, органима и организацијама у Републици Србији да преиспитају сва своја правила и поступке како би се отклониле све преостале опасности за непосредно или посредно, свесно или ненамерно дискриминисање особа са инвалидитетом, Заштитник грађана доставља препоруку дату Јату на увид јавности (у прилогу).

Кабинет Заштитника грађана