a

Ширење мреже локалних омбудсмана неопходно је ради ефикасније и потпуније заштите и унапређења права грађана и укида сада постојећу дискриминацију у односу на општине у којима су локални омбудсмани већ изабрани, закључено је на састанку републичког Заштитника грађана Саше Јанковића са локалним и покрајинским омбудсманима, односно њиховим заменицима и заменицама.

Права грађана пред администрацијама општина у којима су изабрани локални омбудсмани далеко су боље заштићена, а сарадња локалних са покрајинским и републичким омбудсманом ослобађа грађане бриге да ће се њихове притужбе изгубити у бирократским структурама различитих нивоа власти.

Поред ширења мреже локалних омбудсмана, потребно је, кроз одговарајуће законске измене, појачати гаранције њихове независности. Истовремено, треба оштро осудити сваки напад на независност омбудсмана, од којих многи раде у јако тешким условима, а један од њих, заједно са својим сарадницима, самовољом органа локалне самоуправе већ три месеца не добија плату.

Законом о локалној самоуправи уведена је могућност да градови и општине у Србији изаберу своје омбудсмане, који контролишу рад општинских администрација и штите права грађана. Омбудсмана може изабрати и више општина заједно.

Локални омбудсмани постоје у десет градова и општина: Београду, Сомбору, Суботици, Бечеју, Зрењанину, Крагујевцу, Шапцу, Нишу, Гроцкој и Раковици. Покрајински омбудсман, поред седишта у Новом Саду, има и канцеларије у Панчеву и Суботици. У Србији постоји 167 општина и 25 градова.

Републички омбудсман није надређен локалним, нити покрајинском омбудсману, већ са њима сарађује. На састанку омбудсмана, који је одржан Кањижи, договорени су конкретни видови убрзавања поступака кроз сарадњу институција на различитом нивоу и размотрени су најкарактеристичнији досадашњи случајеви заштите људских слобода и права.