a

Насиље и сиромаштво

Напади на полицајце и насиље уопште недопустиви су и представљају тешко кривично дело, без обзира на сложен социјални, економски и други контекст у коме живе поједини грађани.

Грађани ромске националности који су напали полицајце у пратњи радника ЕПС-а који су искључивали незаконито прикључене кориснике, реаговали су на недопустив начин који прети да их одведе још даље од решења животних проблема и повећа друштвено неразумевање проблема у којима се налазе.

Тај поступак за осуду и жаљење не треба да заклони чињеницу да се држава и даље недовољно ангажује на обезбеђивању минималних услова за достојанствен живот свих својих грађана, а Рома посебно.