a

Поводом 10. октобра, Светског дана менталног здравља, Заштитник грађана подсећа да у  Србији још није донет закон којим ће се уредити организација и услови лечења особа са душевним сметњама, иако је то прописано Законом о здравственој заштити, донетим 2005. године, и изражава наду да ће нацрт тог закона ускоро проћи кроз јавну расправу.

Заштитник грађана упозорава да су постојећа законска решења у Србији о присилној хоспитализацији потпуно неодговарајућа. Неодрживо је да особа са менталним потешкоћама може бити задржана у психијатријској болници месец дана без судског решења. Резултати досадашњих контролних посета Заштитника грађана указују да се у Србији особе са душевним сметњама по правилу смештају у гломазне психијатријске болнице, које им као неодговарајуће за лечење представљају последње станице на њиховом животном путу, уместо да им се пружи могућност коришћења психијатријских услуга у локалној заједници.

Заштитник грађана ће у наредном периоду интезивирати мониторинг посете психијатријским болницама и стационарним социјалним установама у којима су смештене особе са менталним потешкоћама.