a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tamara_u_novom_sadu3.jpeg

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана за права детета, обишла је са сарадницима Школу за основно и средње образовање „Милан Петровић“ у Новом Саду.

Директорка Школе, Славица Марковић је кроз вишесатни обилазак  два највећа објекта Школе, основне школе и нове зграде средње школе са домом ученика, детаљно представила све могућности Школе у спровођењу образовања и васпитања деце са  различитим врстама инвалидитета (моторним, сензорним, интелектуалним, вишеструким), као и доприносе Школе у остваривању социјалне инклузије ове деце.

Школа има и програм предшколског васпитања, који се одвија у посебним објектима школе, другим предшколским установама у Новом Саду и у 20-так индивидуалних случајева у кућним условима. Значајно је да Школа на средњошколском нивоу  пружа обуку и стицање дипломе за 16 занатских занимања у једногодишњем, двогодишњем и трогодишњем трајању, са могућношћу преквалификације и доквалификације. Ускоро ће бити отворен за кориснике из целе Војводине, али и из осталог дела Србије, модерно уређен дом за средњошколску децу, капацитета 40 деце, која сада путују свакодневно и до 100 км од куће до школе, или нису у могућности да похађају школу због удаљености. 

Школа има и дневни боравак у којем се кроз различите програме b_300_0_16777215_00_images_stories_skola_u_novom_sadu1.jpegрадног ангажовања спроводи рехабилитација деце и младих и тренинг животних вештина. У 12 радних погона (фризерски, столарски, обућарски, керамичарски, књиговезачки, кројачки и др.) радно се ангажују корисници, а њихови производи се продају у продавници у оквиру Школе и у граду Новом Саду.

Школа „Милан Петровић“ има све потенцијале и услове да постане својеврсни ресурс центар за образовне институције које имају било какве проблеме у остваривању инклузивног образовања, јер поред искусних кадрова, има и респектабилни фонд асистивне технологије. Сензорна соба, слана соба, дигиталне табле, компјутери са различитим врстама тастатуре, укључујући и рачунар којим се управља помоћу рефлексије ока, само су нека од најмодернијих средстава која стоје на располагању стручним радницима у Школи за рад са захтевном популацијом деце са различитим облицима инвалидитета.


b_300_0_16777215_00_images_stories_tamara_u_novom_sadu2.jpegЈедном речју ова јединствена институција у Србији ради на континуираној едукацији и рехабилитацији деце са сметњама и развоју и особа са инвалидитетом, практично од рођења до укључивања у друштвену заједницу.У посети су се заменици Заштитника грађана придружиле и Марија Кордић, заменица Покрајинског омбудсмана за област права детета и Стојанка Варајић, заменица Заштитника грађана града Новог Сада.

После посете овој Школи нисмо имали превише дилема  да ли је таква установа потребна Србији сада када је започео процес инклузије, иако смо видели много деце којој је место сигурно у некој од основних школа у коју би се без проблема уклопили. Сада ће у ову школу долазити деца која се не буду, из личних разлога, уписала у неку од редовних школа.

У посети Заводу за васпитање деце и омладине


3. октобар 2011.

Тамара Лукшић Орландић, заменица заштитника грађана за област права детета, посетила је са сарадницима Завод за васпитање деце и омладине у Београду, институцију чији је примарни циљ бављење  децом у сукобу са законом, односно децом са поремећајима у понашању. Завод је изгубио своју првобитну намену да буде само установа у којој се извршавају мере упућивања малолетника у васпитну установу, већ је постао конгломерат више установа/одељења.

Tако се под једним кровом, налазе и: Прихватилиште за децу и омладину, Центар за смештај малолетних странаца без пратње родитеља/старатеља, Служба за координацију заштите трговине људима, као и Школа за основно образовање деце и омладине са проблемима у понашању „Вожд“.

Овакав вид организације, где се преплићу надлежности републичких органа (Министарства рада и социјалне политике као оснивача Завода за васпитање деце и омладине, Министарства просвете и науке, као оснивача Школе) и градских органа (Градског секретаријата за социјалну заштиту као оснивача Прихватилишта), и где се на једном месту налазе хетерогене групе деце, није добро решење што се посебно лоше одражава на децу са изреченом васпитном мером која се налазе у Заводу. Наиме, сви стручни и безбедоносни разлози упућују на потребу раздвајања ових, сада вештачки обједињених, програма.

Упркос таквим неповољним околностима, Завод  спроводи програм ПИТ (Програм интензивног третмана), који је до сада показао највиши степен одрживости у смислу подршке деци са поремећајима у понашању да наставе живот у природном окружењу и да не буду жртве рецидива.

Разговор путем видео линка са децом из Бора 

Поводом Дечје недеље, заменица заштитника грађана Тамара Лукшић - Орландић разговарала је путем видео линка са групом деце из основних школа у Бору. Питања која су деца постављала односила су се углавном на два проблема. Један је веома озбиљан, а то је како да се деци која свакодневно путују из околних села организује безбедан превоз до школе у Бору и назад. Деци је објашњењо да је прва адреса на коју треба да се јаве општинска управа у Бору, секретаријат за саобраћај, да њима изложе проблем, а да се касније, уколико одговор не добију или буду незадовољни начином поступања, могу обратити и Заштитнику грађана. Такође, ученици виших разреда основне школе, који су тражили одговор о могућностима  организовања екскурзија у иностранству, информисани су да је то већ дуги низ година уређено одговарајућим правилником Министарства просвете и да постоје оправдани разлози да се ђачке екскурзије у основној школи, па и нижим разредима средње школе, организују унутар земље.