a


Стручна служба Заштитника грађана уз подршку агенција Уједињених нација организовала је радни састанак са Клодом Каном (Claud Cahn), саветником за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У раду састанка учествовали су заменик заштитника грађана др Горан Башић, УН саветница за људска права у Србији Марија Рауш, УНДП програмски координатор, Јелена Таџић, представници службе Заштитника грађана и национални експерти за области становања, здравља, запошљавања, образовања, реадмисије и дискриминације.

Заменик заштитника грађана представио је активности Заштитника грађана на унапређењу положаја Рома и истакао значај сарадње и размене искустава других земаља у вези ове теме. Клод Кан је стручњак за развијање методологија, политика и мера за унапређења људских права и положаја Рома, а више година је био директор Европског центра за права Рома. Тренутно ради као саветник за људска права УН ОХЦХР-а у Молдавији. У свом излагању, Клод Кан је представио искуства националних институција за људска права у Чешкој, Мађарској и Шведској у унапређењу права Рома, као и конкретне примере за побољшање положаја најбројније националне мањине у Европи.

Дискусију која је уследила, обележила су питања у вези са резултатима Декаде Рома и даљим корацима, могућим мерама за унапређење, као и о одговорности јавне власти да се активније укључи у решавање овог питања.