a

Народна скупштина Републике Србије је у дану гласања ипак прихватила амандмане на Закон о парничном поступку поводом кога је Заштитник грађана данас дао саопштење, те Заштитник грађана повлачи саопштење, и моли средства јавног информисања, уз извињење, да га  даље не објављују.

Уместо тога Заштитник грађана  изражава задовољство што је у последњем моменту у Народној скупштини  отклоњена опасност по пуно остваривање права грађана на приступ суду и правди која је учињена уз сарадњу Министарства правде, организација цивилног друштва, Заштитника грађана и наравно народних посланика