a

Заштитник грађана сматра да поједине одредбе управо усвојеног Закона о парничном поступку практично ограничавају сиромашним грађанима приступ суду и правди.

Управо усвојени Закон прописује да грађанина у поступку по правним лековима мора да заступа адвокат, док у Уставу стоји да свако има право на жалбу или друго правно средство, без додатних услова.

То у пракси значи да ће жалба суду коју потпише грађанин који нема новца или не жели да плаћа услуге адвоката, бити одбачена без разматрања.

Таквим решењем највише су погођени најсиромашнији, а приступ правди постаје зависан од материјалног стања појединца о коме се ради.

Заштитник грађана због тога ће покренути поступак оцене уставности тих одредби Закона пред Уставним судом Републике Србије.

На спорне одредбе Закона о парничном поступку Заштитнику грађана је указала група од 68 организација цивилног друштва, од којих су неке специјализоване за правна питања. Оне су Заштитника грађана обавестиле и да су од председника Србије тражиле да не потпише закон, већ га врати Народној скупштини на поновно одлучивање.